Kemigram Terra Ignota

STÖD OSS

Stöd oss

JM är en ideell förening. Vi är helt beroende av ekonomiskt stöd utifrån, från privatpersoner, företag och organisationer, för att bedriva vårt arbete.

Merparten av arbetet inom JM sköts av oavlönade volontärer. Störst kostnader har vi för telefonväxeln och för att rekrytera och utbilda medlemmar. Med fler medlemmar kan vi besvara fler samtal och förmedla hopp och tröst till fler.

Stockholms stift är sedan många år vår huvudsakliga bidragsgivare. Men för att öka verksamheten behövs även fler som stöder oss.

Vi söker kontakt med företag och organisationer som delar vårt engagemang och vill ta socialt ansvar genom att stödja vårt arbete, antingen rent ekonomiskt eller genom att erbjuda exempelvis lokaler, tryckeritjänster, föreläsare.
Kontakta oss på
info@jourhavande-medmanniska.com

STÖD OSS
Bankgiro 254-3718
Swishkonto 123 160 49 41


Bidragsgivare


Svenska kyrkan Stockholms stift  är föreningens enskilt största ekonomiska bidragsgivare.www.engkviststiftelserna.se ger ekonomiskt bidrag till föreningens utbildningsverksamhet.www.ehnland.se ger ekonomiskt bidrag till föreningens utbildningsverksamhet.


sensus.logga copy
Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.
www.wtc.se bidrar med att sponsra konferensrum när föreningen har sina årliga studiedagar.


jm_sponsor_xllnc