anpassad-14a

Bli volontär i jouren

BLI VOLONTÄR

JM är en ideell förening som bemannar en jourtelefon. Den är öppen alla nätter på året mellan kl 21 och 06. Som medlem åtar du dig att ta minst ett tretimmarspass i månaden.

Samtalen tas emot i ditt eget hem där du kopplar in dig på vår växel.

Du planerar att vara aktiv under minst tre år.

Du åtar dig också att gå på gruppmöte i Stockholm inom JM omkring en gång i månaden.

Du behöver inte vara psykolog eller kurator. De vi söker är medmänniskor med intresse för människor och förmåga att lyssna.

För att bli medlem ska du gå en grundutbildning i Stockholm på omkring 30 timmar. Där lär du dig grunderna i vår samtalsmetodik: att lyssna och förmedla medmänsklighet och hopp.

Du får därefter vidareutbildning två gånger om året.

Du accepterar att arbetet är ideellt, utan betalning, och att följa JM:s grundregler om tystnadsplikt, anonymitet och politisk och religiös obundenhet.

rekryteringsskort

 

 

 

Se filmen om JM


Har du det som krävs?

JM håller grundutbildningar vår och höst. Anmäl ditt intresse på kurs@jourhavande-medmanniska.com så kontaktar vi dig.

Arbetet ger dig nya livsinsikter, personlig tillväxt och inre tillfredsställelse.

Se Har du det som krävs?