Bli volontär

Det kommer fler samtal än vi kan besvara

Fler än 137 000 samtal ringdes in 2018 och vi besvarade 16 000. Vi behöver bli flera. Är du kanske vår nästa volontär?

Vi håller informationsmöten ett par gånger på år. Nästa tillfällen är:

den 4 september och den 18 september på Sensus Torkel Knutssonsgatan 39 i Stockholm. (Klicka på datumen för att anmäla dig!)

Vi kommer att utbilda två nya grupper under hösten:

Utbildning grupp 1: 21-22/9, 28-29/9 samt examinering den 13/10
Utbildning grupp 2: 19-20/10, 26-27/10 samt examinering 10/11

Även om vi inte har något informationsmöte på gång kan du alltid anmäla ditt intresse genom formuläret nedan.  Så kontaktar vi dig när det är dags för nästa öppna informationstillfälle.

Allmänt om föreningen

Jourhavande medmänniska är en ideell förening. Vi medlemmar bemannar en jourtelefon som är öppen alla nätter på året mellan kl 21 och 06. Samtalen tar vi emot i våra hem genom att koppla in oss på en växel.

Du behöver inte vara psykolog eller kurator. De vi söker är medmänniskor med intresse för andra människor och med förmåga att lyssna.

Som medlem åtar du dig att:

  • Ta minst ett tretimmarspass i månaden.
  • Planera att vara aktiv under minst tre år.
  • Gå på gruppmöte i Stockholms län inom föreningen omkring en gång i månaden.
  • Följa föreningens grundregler om tystnadsplikt, anonymitet och politisk och religiös obundenhet.
  • Arbeta ideellt (utan betalning).

Även om jourarbetet är obetald erbjuder det annat som inte kan får med pengar. Nattens möten med de människor som ringer jouren ger dig ofta nya livsinsikter, personlig tillväxt och inte sällan en inre tillfredsställelse.

Utbildning

För att bli medlem ska du gå en grundutbildning i Stockholm på omkring 30 timmar. Där lär du dig grunderna i vår samtalsmetodik: Att lyssna, vara närvarande  och förmedla medmänsklighet och hopp.
Du vidareutbildar dig därefter vid våra gemensamma studiedagar en eller två gånger om året.

Nästa informationsmöte

Är du intresserad av att arbeta som volontär?
Vi håller informationsmöten ett par gånger på år, nästa gång blir det:

den 4 september och den 18 september på Sensus, Torkel Knutssonsgata 39 i Stockholm.

Du kan alltid anmäla ditt intresse genom formuläret här bredvid så kontaktar vi dig när det är dags.

Har du det som krävs?

Jourhavande medmänniska håller grundutbildningar vår och höst.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här bredvid.

Är du vår nya röst i natten?

SE FILMEN OM JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA!