Bli volontär

Det kommer fler samtal än vi kan besvara

Närmare 100 000 samtal rings in per år och vi besvarade ungefär var 7:e. Vi behöver bli fler och söker nya volontärer. Behovet av medmänniskor som lyssnar är större än någonsin. Är du kanske vår nästa volontär?

Om uppdraget som volontär

Jourhavande medmänniska är en ideell förening. Vi medlemmar bemannar en jourtelefon som är öppen alla nätter på året mellan kl 21 och 06. Vi har också en chatt som har öppet på lördagar, söndagar, måndagar och tisdagar kl. 21-24. Samtalen tar vi emot i våra hem genom att koppla in oss på en växel och chattar gör vi via våra datorer hemifrån.

Du behöver inte vara psykolog eller kurator. Dem vi söker är medmänniskor med intresse för andra människor och med förmåga att lyssna. Vi ser gärna att du är 25 år eller äldre.

Som medlem åtar du dig att:

  • Ta minst ett tretimmarspass i månaden. Under ett kvartal ett av varje 21-, 00- och 03-pass.
  • Planera att vara aktiv under minst tre år.
  • Delta i gruppmöten inom föreningen omkring en gång i månaden.
  • Följa föreningens grundregler om tystnadsplikt, anonymitet och politisk och religiös obundenhet.
  • Arbeta ideellt (utan betalning).

Även om jourarbetet är obetalt erbjuder det annat som inte kan fås med pengar. Nattens möten med de människor som ringer jouren ger dig ofta nya livsinsikter, personlig tillväxt och inte sällan en inre tillfredsställelse.

Intresseanmälan

Skicka ett mail till kurs@jourhavande-medmanniska.se med följande information:

  • Ditt namn
  • Din mailadress där vi når dig
  • Bostadsort
  • Telefonnummer (frivilligt)
Utbildning

För att bli medlem ska du gå en grundutbildning på omkring 30 timmar. Där lär du dig grunderna i vår samtalsmetodik: Att lyssna, vara närvarande  och förmedla medmänsklighet och hopp.
Du vidareutbildar dig därefter vid våra gemensamma studiedagar en eller två gånger om året.

Vid intressenanmälan ser vi att du har möjlighet att delta på informationsmötet samt kan delta på alla utbildningstillfällen, om du går vidare efter intervju.

Nästa utbildningstillfälle:

Nästa utbildningstillfälle:

Vi har 2 utbildningstillfällen under våren och 2 under hösten 2024. Utbildningarna hålls på plats i Stockholm eller helt digitalt.

Nästa informationsmöte

Vi har informationsmöten kontinuerligt. När du sänder in din intresseanmälan till oss så får du svar via mail med datumen för dessa samt möjlighet att anmäla dig.

Är du vår nya röst i natten?

SE FILMEN OM JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA!