Bli volontär

Det kommer fler samtal än vi kan besvara

Vi behöver bli flera. Är du kanske vår nästa volontär?

Allmänt om föreningen

Jourhavande medmänniska är en ideell förening. Vi medlemmar bemannar en jourtelefon som är öppen alla nätter på året mellan kl 21 och 06. Samtalen tar vi emot i våra hem genom att koppla in oss på en växel.

Du behöver inte vara psykolog eller kurator. De vi söker är medmänniskor med intresse för andra människor och med förmåga att lyssna.

Som medlem åtar du dig att:

  • Ta minst ett tretimmarspass i månaden.
  • Planera att vara aktiv under minst tre år.
  • Gå på gruppmöte i Stockholms län inom föreningen omkring en gång i månaden.
  • Följa föreningens grundregler om tystnadsplikt, anonymitet och politisk och religiös obundenhet.
  • Arbeta ideellt (utan betalning).

Om du kan och vill ge allt detta blir du inte lottlös trots allt. Jourarbetet erbjuder annat som inte kan fås för pengar. Nattens möten med de människor som ringer jouren ger dig ofta nya livsinsikter, personlig tillväxt och inte sällan en inre tillfredsställelse.

Intresseanmälan
Utbildning

För att bli medlem ska du gå en grundutbildning i Stockholm på omkring 30 timmar. Där lär du dig grunderna i vår samtalsmetodik: Att lyssna, vara närvarande  och förmedla medmänsklighet och hopp.
Du vidareutbildar dig därefter vid våra gemensamma studiedagar en eller två gånger om året.

Nästa informationsmöte

Är du intresserad av att arbeta som volontär? Kom till vårt informationsmöte måndagen den 4 februari 2019! Här får du svar på alla dina frågor.
Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här bredvid.

Har du det som krävs?

Jourhavande medmänniska håller grundutbildningar vår och höst.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret här bredvid.

Är du vår nya röst i natten?

SE FILMEN OM JOURHAVANDE MEDMÄNNISKA!