Utvecklingsprojektet

JM har beviljats medel från Socialstyrelsen för att kunna utveckla verksamheten. Projektet är uppdelat i två delar:

1. UTBILDNING

Syftet med utbildningsaktiviteter är att utöka antalet JMare genom att aktivera utbildningsverksamheten och att genom vidareutbildning kunna behålla kvar fler volontärer. Konkret innebär det att JM i höst kommer att arrangera en extrainsatt utbildning, det blir alltså två utbildningstillfällen istället för en. Därmed kommer det även att anordnas två utbildningstillfällen istället för ett.

I projektet ingår också att kunna behålla fler befintliga volontärer. Det sker genom volontärvård och här handlar det om, bl.a. att arrangera en föreläsningskväll utöver den ordinarie studiedagen för JMs volontärer.

Arbetsgruppen för  utvecklingsprojektet/utbildning består av:
Anders Blomgren
Britt-Marie Börjesson
Eva Otter
Harry Gröhn
Lotta Bjurén
Maj-Britt Grufberg
Marine Erlandsson

Arbetsgruppen ser gärna att fler intresserade ansluter, gärna personer som varit JMare ett tag och har gedigen erfarenhet. Kontakta Britt-Marie alt. Marine om du är intresserad.

2. CHATTFUNKTION FÖR JM

Den andra delen av utvecklingsprojektet handlar om att undersöka huruvida JM ska utveckla en chattfunktion eller ej. En förstudie håller på att genomföras just nu och arbetsgruppen håller på att samla erfarenheter från andra liknande organisationer samt testa en tekniks funktion för chatten. En enkät ska skickas till volontärerna inom kort, för att undersöka hur stort intresset skulle vara för att arbeta i chatten. OBS! Ingen som inte vill behöver arbeta i chatten.

Förstudien presenterades för styrelsen den 4 juni då den godkändes och arbetsgruppen fick i uppdrag att gå vidare med att ta fram de olika delarna för en lösning för en chattfunktion. Försöksverksamhet kommer att fortgå under hösten och målbilden är att ha en chattfunktion på plats vid årsskiftet.

Det finns ett stort intresse hos JMarna att arbeta i chatten. Det är självfallet helt frivilligt och upp till var och en!

Nedan en sammanställning av en enkät som volontärerna deltagit i.  

Arbetsgruppen för utvecklingsprojektet/chattfunktion består av:
Agneta Fjaestad
Kerstin Örnberg, projektledare
Mervi Rokka
Roger Hedin