Personuppgiftshantering

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att besvara frågor och hantera ditt ärende.

Rättslig grund för hanteringen
Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 3 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.